Осемнадесетото чудо на света.

Това е то!
Осемнадесетото чудо на света. 
Чудната отрицателна частица в байгунския език.
Не, това е тя.
Като се почне от кроткото "Не", с което рошава байгунка отказва да даде стотинки за цигари на нежната си половинка сутрин преди да отиде на работа и се мине през "Йок бе, кьормосун табелата" на любезна чиновничка в земеделското министерие, опитваща се да ви обслужи и още през "Да, да ама не" на шеф отсичащ нещо си за заплатата на опечален байгунец и се стигне до разплулото се в собствената си трансцендентност метафизично "Кур тате мляко, кравата е мъжка". 
Което е нещо като абсолютното отрицание, архиотрицание ако щете, абе нещо като три дамаджани вино преди бог да каже "Да бъде светлина" и да се пръкнат Времето, Пространството, Вселените и Всичко останало така както си ги знаем...

Comments

Popular Posts