Музата

та както е казал поета музата трябва да се посреща вечер, че сутрин много чорлава и раздърпана бърза да си ходи. но поне да използвам уханието пък и една птичка ми напомни да кажа. че то всъщност няма значение кой те обича или обичаш. кой преследваш или те гони. за кого те е грижа или се грижи за теб. на кого можеш да разчиташ или те подлудява и всички останали клишета от кошчето. това, което има значение е с кой ти е уютно, чувстваш се спокоен и ти носи късмет.
почват светофарите да ти се блещят в зелено. намериш някоя паричка на улицата. намръщен по рождение човек ти се усмихне без причина и уплашено се скрива зад ъгъла. детенце ти разсипе кафето за добро утро. или пък птичка ти кацне на масата и ти изчурулика нещо на вечния си език. това всичкото са знаци стига човек да умее да ги чете.
и по-точно огледало за безстрашните ...

Comments

Popular Posts