Пустинята

Корабът си плува през пустинята!
Кучетата си лаят ... Керванът си върви.
Слънцето неуморно изгрява ... отново и отново.
Над пустинята!

Comments

Popular Posts